Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde - opd. 12/9-18

Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde søndag den 21. oktober 2018 på Pejsegården i Brædstrup. Mødet starter præcis kl. 11.00.

Dagsorden kan hentes her.

Dagsordenen bliver jf. DdB's love ligeledes optrykt i Brevduen snarest sammen med mandatfordelingen for 2018.

Tilmelding af mandater til mødet kan ske på nedenstående formular. Der bliver ikke udsendt skema med posten. Tilmeldingsfristen vil være den 7. oktober 2018. Sektions formænd kan blot skrive S+ sektionsnr i Foreningsfeltet.

Kongresmærker, stemmesedler mm vil blive udleveret i Brædstrup fra kl. 9.30.

/Sekretariatet

Ansvarlig for foreningen

Alle nyheder