HB's forslag kapflyvningsplan 2019-2020

HB har på sit møde den 24. og 25. august 2018 udarbejdet deres forslag til DdB's kapflyvningsplan for 2019 og 2020.

Ændringsforslag til planen skal være indsendt til Sekretariatet senest den 15. november 2018. Forslaget skal være underskrevet i henhold til lovenes § 12 stk 2.

Forslaget kan hentes her.

/Sekretariatet