Osnabrück uge 24

På grund af forskellige indtrufne omstændigheder er løsladelsesstedet i Osnabrück blevet flyttet mod nord-nordvest., bla. afspærret løsladelsessted, mega trafik problemer i Tyskland med køre-hviletids udfordringer af de store.

Der er beregnet nye afstande som kan hentes her. De skal lægges ind i Foreningsprogrammet som en Justering.

Beregningen af de foreløbige resultater her på hjemmesiden forventes at være på plads inden løsladelsen.

God vind.

/Sekretariatet

Alle nyheder