Sekretariatet informerer - vigtigt

Løsladelsessteder i Nordtyskland.

Det tyske brevdueforbund har primo april lukket 3 løsladelssteder i Nordtyskland. Sekretariatet har været en længere dialog med tyskerne for at kunne beholde disse løsladelsessteder, men uden held. Begrundelsen er bla. udvidelse af sikkerhedszoner ved flyvepladser.

Det drejer sig om Quickborn, Trittau og Elmshorn.

Henstedt er rykket ca. 2,7 km læmgere mod nord til Kaltenkirchen på Nikolaus-Otto strasse. Navnet Henstedt er bevaret. Der er beregnet nye afstande til alle. De kan nu hentes som en Justering på DdB's hjemmeside. Sektioner der er berørt at disse ændringer bedes hurtigst muligt give Sekretariatet besked.

Tilladelserne fra det svenske Jordbruksværk lader også vente på sig trods ansøgning, som er afsendt normalt midt i marts, og flere rykkere.

Der udsendes papirer til sektionerne mandag den 30. april som Q-breve og de svenske tilladelser følger efter så snart de er modtaget.

/Sekretariatet