SBU

Skandinavisk Brevdue Union

Sammen med Norge og Sverige er Danmark medlem af SBU.

SBU afholder forskellelige årlige konkurrencer med udgangspunkt i det enkelte lands  egne kapflyvningsplaner. 

Skandinavisk mesterskab

Skandinavisk langflyvermesterskab

Skandinavisk Es-duer

Skandinavisk junior mesteskab

Skandinavisk ungelandskamp