Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

KARLSRUHE FLYTTET TIL TRIER

På grund af den vejrmæssige situation i Karlsruhe er duerne til overnats- og langflyvningen flyttet til byen Trier.

Trier ligger nordvest for Karlsruhe tæt på grænsen til Luxembourgh.

Trier har fået nr. 133 på afstandslisten og der er lagt en justering med afstande på hjemmesiden til alle foreninger - kan hentes her.

/Sekretariatet

NIMBUS MÛNCHEN

Deadline for tilmelding til Nimbus på München 2012 var den 15. juli.

Vi holder postkassen åben lidt endnu for disse tilmeldinger - så få den nu sendt!

/Sekretariatet

MODTAGELSE REGNSKABER

Der er pt. et problem med at vise de modtagne regnskaber korrekt på hjemmesiden.

Der skulle ikke være problemer med modtagelsen kun med visningen.

I hører nærmere såfremt I skal foretage jer yderligere.

/Sekretariatet

SERVER OPDATERING

Vores servere på Sekretariatet bliver opdateret natten til til tirsdag og tirsdag den 10. juli 2012.

Dette kan betyde at der muligvis ind i mellem kan forekomme udfald på hjemmesiden.

Arbejdet forventes færdigt først på eftermiddagen.

/Sekretariatet

REFERAT HB-MØDE 20. JUNI 2012

Mødereferatet fra HB-mødet den 20. juni 2012 i Vejle er nu klar og kan hentes i PDF-format her.

Referatet vil desuden blive trykst i resultatbladet for uge 26.

/Sekretariatet

MESTERSKABER OPDATERET

Følgende mesterskaber er opdateret efter uge 25:

Langflyvermesterskab - Sport

Langflyvermesterskab - Åben

Mellemdistancemesterskab - Åben

Gå til mesteskaber her.

/Sekretariatet

BESTANDSLISTER

Vi mangler bestandslisterne fra indtil flere foreninger.

Venligst indsend dem snarest muligt!

Vælg Filer - Udlæs til DdB - Duebestand til DdB. Angiv hvor filen skal gemmes.

Send den til duebestand@brevduen.dk

Ved evt. tvivlsspørgsmål kontakt da venligst Sekretariatet.

/Sekretariatet

HB ORIENTERER!

Til Orientering

Det er ikke med glæde jeg udsender denne nødvendige meddelelse.

Desværre er vi i DdB igen udsat for massivt mindre tilskud fra Lotto puljen, samtidig må vi sande at opstarten trods fine flyvninger i DdB ikke når vore forventninger til medsendt due antal der er afstemt efter sidste år.

NIMBUS-SPIL OPDATERET!!!

NIMBUS UGE 23, 25 og 29

Der har desværre sig et uforudset teknisk problem i Foreningsprogrammet, som betyder at R-spils kolonnen ikke åbnes korrekt. Vi har derfor flyttet NIMBUS-spillet i ovenstående 3 uger til kolonnen Z-spil.

SÅ ER DET LIGE FØR....

HUSK!

I henhold til Reglementets kap. 8 §8 stk. 6 skal alle foreninger indberetteduetallene senest torsdag kl. 20.00.

De foreninger, der kan nå at indberette regnskab til regnskab@brevduen.dk (forkert mail-adresse i Brevduen nr. 10), skal ikke gøre mere.

Øvrige foreninger skal sende en SMS til 1919 med deres duetal. SMS skal opbygges således:

FLYK fff uu kk aaa

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet