Sekretariatet informerer - ekstra ordinært rep.møde

Efter flere samtaler og telefonmøder hen over weekenden, herunder samtaler med Michael Th. Larsen, har Hovedbestyrelsen truffet følgende beslutninger og aftaler:

Erik Dybdahl genopstiller ikke til DdB’s landsformandsposten den 21. oktober og Erik Dybdahl udtræder samtidig af Hovedbestyrelsen.

Michael Th. Larsen opstiller ikke til landsformandsposten i DdB.

Pia West Christensen opstiller som kandidat til landsformandsposten.

Michael Th. Larsen har accepteret at opstille til Pia West Christensens plads i Hovedbestyrelsen for Region Midt såfremt Pia West Christensen vælges til Landsformand.

Den nuværende Hovedbestyrelse er indstillet på at modtage genvalg uden undtagelse såfremt ovenstående vedtages på mødet den 21. oktober 2018.

Erik Dybdahl                                 Michael Th. Larsen                    Pia West Christensen