Mandatfordeling og supplerende ringlistet 2018

Mandatfordelingen 2018 kan hentes her.

Den vil også blive bragt i Brevduen nr 24 der udkommer 26. september.

Mandatfordelingen viser det antal mandater hver forening har til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. oktober 2018 og det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. februar 2019.

Supplerende ringliste 2018

Det er valgt at offentliggøre den supplerende ringliste her på siden, således at den kan checkes om alt er kommet med. Skulle der evt. mangle ringtildelinger hører Sekretariatet gerne herom (på mail) senest den 21. september 2018.

Den supplerende ringliste 2018 kan hentes her.

/Sekretariatet