Resultatblade

Såfremt der er ændringer i forhold til sidste år, udfyld da venligst venligst til hvem/hvor bladende skal adresseres.

Såfremt der er ændringer i forhold til sidste år, anfør da venligst antal hvide resultatblade der ønskes tilsendt foreningen udover de 3 stk der automatisk udsendes til alle foreninger efter hver kapflyvnings weekend.

Skal være indsendt senest 1. maj.

Modtager