Rovfugle

Fomular til indberetning af rovfugleangreb.

Det internationale brevdueforbund (FCI) har igangsat en undersøgelse vedr. rovfugleangreb på brevduer i medlemslandene.

I lighed med andre medlemslande har DdB besluttet at samle information ind vedr. dette område.

Informationerne indgår i DdB's rapport til FCI.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Angiv afsenders e-mail adresse.